Makeover de L. Faba, la Sabia de la Magia Pilla del Reino de la Magia en Glimmerbrook…